エスペラントな日々

エスペラントを学び始めて27年目である。この言葉をめぐる日常些事、学習や読書、海外旅行や国際交流等々について記す。

マルタを読む(179)

2024-05-21 | Marta


--- Ĉu vi falis aŭ frapiĝis? --- ŝi demandis mallaŭte kun okuloj fiksitaj sur la malluma makulo. 
 転んだの? それともぶつかったの? その暗いあざを見つめながら彼女は低い声で問うた。

Janjo silentis ankoraŭ momenton, poste ŝi subite levis la mallevitajn palpebrojn, kaj tiam montriĝis, ke ŝiaj okuloj estas plenaj de larmoj.  Tamen ŝi ĉiam ankoraŭ detenis sin de plorado, ŝia malgranda brusto forte laboris, la maldikaj lipoj tremis kiel folietoj. 
 ヤーニョは少しの間はまだ黙っていたが、伏せていた瞼を突然上げた。その目は涙でいっぱいになっていた。しかし彼女は泣くのはこらえていた。彼女の小さな胸は強く波打ち、薄い唇は木の葉のように震えていた。

--- Panjo, --- ŝi murmuretis post momento, alkliniĝante al la patrino, --- mi sidis hodiaŭ tie ĉe la forno... estis al mi malvarme...  Antoniowa portis akvon al la fajro... kroĉetiĝis je mia vesteto, disverŝis la akvon kaj koleriĝinte batis min tiel forte... forte... 
 お母さん、彼女は母親に縋りつきながら呟いた。今日、私は暖炉のところに座っていたの、寒かったから。アントニオが火にかける水を持ってきたの。私の服に絡まって水をこぼして、怒って私を叩いたの、とっても強く、強く…

La lastajn vortojn ŝi diris tre mallaŭte, per la kapo kaj brusto ŝi alpremiĝis al la brusto de la patrino kaj tremis per la tuta korpo.  Marta ne ekĝemis kaj ne ekkriis, ŝia vizaĝo dum momento aspektis kiel ŝtoniĝinta, sed la palaj lipoj kunpremiĝis pli forte kaj el la okuloj senmove rigardantaj en la spacon brilis ĉiam pli akra kaj pli malserena lumo. 
 終わりの方では彼女の声はとても小さくなり、彼女は頭と胸を母親の胸に強く押しつけ、そして身体中が震えていた。丸太はうめきもせず叫びもしなかった。彼女の表情は一瞬石のようになったが、青ざめた唇はますます強く閉じられ、じっと宙を見つめるその目にはより鋭くそしてよりどんよりとした光が輝いていた。

--- Ha! --- ŝi fine ekĝemegis kaj ĉirkaŭprenis la flamantan frunton per siaj interplektitaj manoj.  En ĉi tiu mallonga ekĝemo sonis obtuza kolero kaj senfina doloro.  Dum kelke da minutoj la patrino kaj la infano prezentis grupon da du brustoj kaj du vizaĝoj, el kiuj unu, la virina, kun sekaj kaj malserene flamantaj okuloj kliniĝis super la dua, infana, pala kaj malseka de larmoj.  Post momento Marta forprenis la manojn de la frunto kaj metis ilin sur la kapon de la filino.  Ŝi forŝovis de la infana frunto ŝiajn interkonfuzitajn harojn, forviŝis la larmojn de la malgrasaj vangetoj, butonumis sur la brusto la vesteton, varmigis inter siaj manplatoj la frostiĝintajn manetojn.  Ĉion ĉi tion ŝi faris silente.  Kelke da fojoj ŝi malfermfs la buŝon, kvazaŭ ŝi volus ion diri, sed mankis al ŝi la voĉo.  Fine ŝi leviĝis de la planko kaj levis Janjon.  Ŝi sidigis ŝin sur la lito kaj elprenis el la poŝo la ŝuetojn envolvitajn en papero. 
 あぁ、彼女はついにため息をついてくんだ両手でその萌えるような額を抱えた。この短いため息の中には鈍い怒りと終わりのない痛みが響いていた。数分の間母と子は二つの胸と二つの顔の集まりとなり、その一方の乾いたどんよりと燃える目を持つ女性の顔と胸がもう一方の青白い涙で濡れた子供の顔と胸の上に覆いかぶさっていた。少し経ってマルタは手を自分の額から外して子供の頭に置いた。彼女は子供のもつれた髪を額から押しはらい、痩せた頬の涙を拭い、冷たくなっていた小さな手を自分の手の中で暖めた。その間彼女はずっと黙っていた。何度か彼女は何かを言いたいように口を開いたが言葉は出てこなかった。最後に彼女は床から立ち上がってヤーニョを抱きかかえた。彼女は子供をベッドに座らせてポケットから紙に包んだ靴を取り出した。
コメント
 • X
 • Facebookでシェアする
 • はてなブックマークに追加する
 • LINEでシェアする

マルタを読む(178)

2024-05-19 | Marta


Ekvidinte la patrinon, Janjo ne ĵetiĝis al ŝia kolo, ne ekpepis kiel ŝi faradis antaŭe, ne ekplaŭdis per siaj malgrandaj manetoj.  Kun klinita kapeto kaj malgrasaj, frostomalvarmaj manetoj, alpremitaj ĉirkaŭ la lana tuko, per kiu ŝi sin kovris, ŝi eniris kun la patrino en la subtegmentan ĉambreton kaj tuj sidiĝis sur la planko antaŭ la malplena kameno en pozo kuntirita kaj sufere kunpremita.  Marta metis la libron sur la tablon kaj elprenis kelke da lignopecoj el malantaŭ la forno.  Janjo sekvis ŝin per siaj senbrilaj kaj larĝaj okuloj. 
 母親を見てヤーニョは彼女が以前やっていたようにその首に飛びついたりおしゃべりを始めたりはせず、その小さな手を打つこともしなかった。小さな頭をかしげて身にまとった羊毛の布をやせて冷えた手で押さえて彼女は母親と一緒に屋根裏部屋に入って空っぽの暖炉の前に縮こまった苦しそうに固まった姿勢で座り込んだ。マルタは本をテーブルに置き、暖炉の後ろから木片を少し取り出した。ヤーニョはその輝きを失った大きな目で彼女を追った。

--- Ĉu vi hodiaŭ jam plu nenien iros? --- ŝi diris post momento per voĉo, kies obtuza kaj serioza sonado prezentis frapantan kontraston kun la malgranda infana figuro. 
 今日はもうどこにも行かないの? 少し経ってから彼女は言った。その鈍い真剣な声は小さな子供の姿とは驚くほど対照的であった。

--- Ne, mia infano, --- respondis Marta, --- mi nenien plu iros hodiaŭ.  Morgaŭ estas granda festo, kaj hodiaŭ posttagmeze oni diris al ni, ke ni ne venu. 
いいえ、マルタは答えた。今日はもうどこにも行きませんよ。明日は大きなお祭りで、今日は午後からは来なくて良いと言われたの。

Dirante tion, Marta metis la lignon sur la kamenon kaj genuiĝinte volis enbrakigi la filineton. 
 そう言いながらマルタは薪を暖炉に置いて、ひざまづいて子供を抱こうとした。

Sed apenaŭ ŝi ektuŝis ŝian brakon, el la buŝo de Janjo elsaltis krieto de doloro. 
 しかし彼女が子供の手に触るとヤーニョの口から痛みによる小さな悲鳴が飛び出した。

--- Kio estas al vi? --- ekkriis Marta. 
 どうしたの? マルタは叫んだ。

--- Min doloras ĉi tie, panjo! --- respondis la infano, sen plendo en la voĉo, sed tre mallaŭte. 
 ここが痛いの、お母さん! 子供は答えた。その声には嘆く調子はなく、とても低かった。

--- Doloras! kial? kiel longe? --- zorge demandadis la patrino.  Janjo silentis kaj sidis senmove kun mallevitaj okuloj.  Nur ŝia pala buŝeto iom tremis, kiel okazas ordinare ĉe la infanoj, kiam ili penas reteni fortan ploron.  Martan maltrankviligis la obstina silentado de la infano eble pli, ol la elmontrita doloro.  Rapide ŝi disbutonumis la malstreĉe surpendantan vesteton kaj deŝovis ĝin de unu brako de la infano.  Sur la malgrasa blanka brako, kiun nudigis la mano de la patrino, vidiĝis nigre-blua makulo.  Marta konvulsie kunplektis la manojn.  Videble ia terura penso trakuris ŝian kapon. 
 痛いって? いつから? 母親は心配そうに訊いた。ヤーニョは黙って俯いたまま座っていた。子供が泣くのを必死に堪えている時によくあるように、彼女の青ざめた唇だけが震えていた。示された痛みよりも子供がじっと黙っていることの方がマルタを不安にさせた。素早く彼女はゆったりとした服のボタンを外して子供の腕から押しやった。母親の手で裸にされたそのやせた白い手には青黒いあざがあった。マルタは身震いして手を組んだ。明らかに彼女の頭を恐ろしい考えが走ったのだった。
コメント
 • X
 • Facebookでシェアする
 • はてなブックマークに追加する
 • LINEでシェアする

Ĉe la fino

2024-05-17 | Japanaj proverboj kaj idiotismoj


Surmeti ringon sur ringon.
  Plu troigi troigitan.
  Troigi kaj denove troigi.

Al kuirpoto fendetitia kovrilo riparita.
  Por kaldrono  fendita, la plato vinktika.(Japana-Esperanta vortaro)
  Eĉ al fendita poto estas taŭga kovrilo.
  Malbela edzo vivas feliĉe kun malbela edzino.

Jen la fino de ĉi tiu serio.今回でシリーズ「日本のことわざ・慣用句」を終わりとします。

今日のことわざ・慣用句: 輪に輪をかける。 割れ鍋に綴蓋。

  La foto en Nepalo
  
コメント
 • X
 • Facebookでシェアする
 • はてなブックマークに追加する
 • LINEでシェアする

マルタを読む(177)

2024-05-11 | Marta


--- Ĝi estas verko, kiu traktas pri unu el la aktualaj sociaj demandoj; ĉar ĝi estas skribita klare kaj por ĉiuj kompreneble, ĝi ne estos tro malfacila por traduki.  Por ke vi sciu, pro kio vi laboros, mi povas difini, ke honorarion (pardonu ĉi tiun oficialan esprimon) mi povos doni al vi en la kvanto de cent spesmiloj.  Se ĉi tiu okupo montriĝos taŭga por vi, tiam poste troviĝos eble ankaŭ io alia por traduki.  Krom tio ne mi sola estas ja ĉi tie eldonisto, kaj se vi akiros la reputacion de bona tradukistino, oni vin vokos al diversaj lokoj.  Pri la lingvo germana vi diris al mi, ke vi scias ĝin en tre malforta grado; tio estas domaĝa.  Tradukoj el ĉi tiu lingvo estus pli dezirataj kaj pli bone pagataj.  Tamen se en kelke da laboroj vi bone sukcesos, vi havos la eblon preni kelkajn dekojn da lecionoj... en la tago vi tradukados verkojn francajn, en la noktoj vi perfektiĝados en la lingvo de la germanoj... tia devas esti la laborado de virino.  Paŝo post paŝo kaj *self-help… 
 これは現代の社会問題を取り扱った著作です。とても明快に誰にでもわかるように書かれているので翻訳するのにそれほど難しくはありません。あなたが何のために仕事をするのかを知っていただくために報酬として(このような事務的な言葉をお許しください)10万スペーソを差し上げられます。もしこの仕事があなたにふさわしいことがわかれば、のちに他の翻訳の仕事が見つかるでしょう。さらにはここでは私だけが出版しているわけではありません。あなたが良い翻訳家として知られるようになればいろんなところからお声がかかるでしょう。ドイツ語についてはほんの少ししか分からないと言われましたが、それは残念なことです。ドイツ語からの翻訳にはより需要がありますし報酬も多いのです。ですがもしいくつかの仕事に成功されれば、授業を受けることも可能になります。昼間にフランス語の翻訳をして夜にはドイツ語の学習を続けられるでしょう。女性の仕事というのはそういうものです。少しずつ、少しずつ、自立を…
*self-help: この単語はエスペラントではない。翻訳者のザメンホフがわざわざ民族語を使ったのではなく、書店主がここで外国語を使ったということであろう。エスペラントにすれば memhelpo といったところ。

Marta per tremantaj manoj prenis la al ŝi donatan libron. 
 マルタは震える手で差し出された本を受け取った。

--- Ho, sinjoro! --- ŝi diris, prenante per ambaŭ manoj la manon de la libristo.  --- Dio rekompencu vin per feliĉo de tiuj, kiujn vi amas. 
 おおあなた、彼女は書店主の手をとりながら言った、あなたの愛する方の幸せで神があなたに報いますように。

Nenion plu ŝi povis diri, post kelke da sekundoj ŝi estis jam sur la strato.  Ŝi iris nun per rapidaj paŝoj.  Kun kortuŝeco ŝi pensis pri la nobla ago de la libristo rilate ŝin, pri la afableco kaj servemeco, kiun li montris al ŝi.  El ĉi tiu penso elvolviĝis penso alia.  Mia Dio, diris en sia spirito la juna virino, tiom da bonaj homoj mi renkontas sur mia vojo, kial do estas al mi tiel malfacile vivi?  La libro, kiun ŝi portis, bruligis al ŝi la manojn.  Ŝi dezirus kun rapideco de sago atingi sian ĉambreton, por trarigardi la paĝojn, kiuj eble estis alportontaj al ŝi savon.  Dum la vojo tamen ŝi eniris en malgrandan butikon kun ŝuoj kaj aĉetis paron da malgrandaj ŝuetoj.  Kiam ŝi fine enkuris en la pordegon de la granda domo ĉe la strato Piwna, ŝi ne iris rekte sur la ŝtuparon, sed ŝi direktis sin en la profundon de la korto al la malgranda pordo de la loĝejo de la kortisto.  Ĉar tie, sub la pagata observado de la kortistedzino, Janjo pasigadis ĉiutage la longajn horojn, dum kiuj ŝia patrino kudradis en la laborejo de sinjorino Szwejc.  En la eksteraĵo de la infano dum la pasintaj monatoj montriĝis ankoraŭ pli grandaj kaj pli profundaj ŝanĝoj, ol en la eksteraĵo de la patrino.  La vangoj de Janjo kaviĝis kaj kovriĝis per malsaneca flavo; ŝia funebra, bruniĝinta kaj en kelkaj lokoj disŝirita vesteto kvazaŭ pendis sur ŝia malgrasiĝinta korpo, la nigraj okuloj plivastiĝis, perdis la antaŭan brilon kaj moviĝemecon, kaj en ilia esprimo oni vidis tiun mutan dolorplendon, per kiu distingiĝas la rigardo de infanoj premataj fizike kaj morale. 
 それ以上彼女は何も言えなかった。数秒後には彼女はすでに外に出ていた。感動と共に彼女は書店主の彼女に対する高潔な行動や好意と親切について考えた。その考えからまた別の考えが展開された。神よ、この若い女性は心の中で言った、私はたくさんの親切な人々に出会いました。それなのになぜ私にとって生きるのがこんなに大変なのでしょう? 彼女が持っている本は彼女の手を燃やしていた。おそらく彼女に助けを与えるであろうこの本のページを見るために彼女は矢のような速さで自分の部屋に行きたいと思った。しかし、道すがら彼女は小さな靴店に入って小さな靴を一足買った。最後に彼女がピウナ街の大きな建物の門に入ると、彼女はまっすぐに階段には行かずに庭師の住処の小さな戸に向かった。なぜならそこで庭師の妻がお金をとって母親がシュヴァイク夫人の仕事場で針仕事をしている長い時間をヤーニョの世話をしているからだった。この数ヶ月の間にこの子供の様子は母親のそれよりももっと重大な、もっと深刻な変化を見せていた。ヤーニョの頬はくぼんで病んだように黄色くなっていた。彼女の痩せた体にぶら下がるようになっている小さな喪服は色が褪せて何箇所かで破れていた。その黒い目は一層大きくなり以前の輝きや活発さを失っておりその目の表現には肉体的にも精神的にも圧迫された子供たちの視線だとわかる苦痛に満ちた沈黙の訴えが見てとれた。
コメント
 • X
 • Facebookでシェアする
 • はてなブックマークに追加する
 • LINEでシェアする

Granda feliĉo

2024-05-09 | Japanaj proverboj kaj idiotismoj

Transirante ŝipo.
  Dezirante transiri riveron, trovas ŝipon ĝustaloke.
  Granda feliĉo en tiu cirkonstanco. (Japana-Esperanta vortaro)
  Bonŝanco en malfacilo.

En la mondo, kie ni vivas, ne troviĝas ogro.
  En la mondo troviĝas ne nur senkoruloj sed kompatemuloj.
  En la mondo ne ĉiam troviĝas kanajloj. (Japana-Esperanta vortaro)

Al la pordo ridanta venos feliĉo.
  Al la hejmo, kie oni ĉiam estas ridema, venos feliĉo.
  Ridemulo faliâs feliĉulo.
  Kiu ridas, tiun feliĉo vizitas.  (Japana-Esperanta vortaro)


今日のことわざ・慣用句: 渡りに舟。 渡る世間に鬼はなし。 笑う門には福来たる。

  Lα foto en Nepalo 


コメント
 • X
 • Facebookでシェアする
 • はてなブックマークに追加する
 • LINEでシェアする

マルタを読む(176)

2024-05-05 | Marta


--- Ĉion ĉi tion mi diris al vi por tio, ke vi ne iluziu vin per tro granda espero kaj ne spertu novan seniluziiĝon, eble ankoraŭ pli doloran ol la aliaj.  Mi tamen ne volus, ke vi foriru de ĉi tie kun la penso, ke mi ne volis doni al vi helpan manon.  En la daŭro de kvin jaroj vi estis la ĉiutaga kunvivantino de homo klera, tio signifas multe; mi scias, ke en la aŭtunaj kaj vintraj vesperoj vi havis la kutimon kune legi, de tio devis kolektiĝi ĉe vi certa provizo da scioj.  Krom tio permesu al mi diri, ke via maniero de sinesprimado kaj via maniero rigardi la vivon montras, ke via menso ne estas tute neprilaborita.  Tial mi opinias, ke provi laboron sur nova kampo vi povas kaj devas... 
 私はあなたがあまりに大きな希望による幻想を持たないように、また新たなおそらく今まで以上に苦痛な幻滅をされることのないように申し上げました。でも、私があなたに救いの手を差し伸べようとしないと思ったままでここを立ち去ってほしくはありません。5年の間貴女は教養のある人と一緒に暮らしていました。そのことは多くの意味を持っています。私も存じておりますが、秋や冬の夜にはあなた方は共に読書をされていましたからあなたはそれによって知識を蓄えられていたにちがいありません。それ以外にも、言わせていただければあなたの自己表現の方法や生活の見つめ方はあなたの精神が全く鍛えられていないようなものではないことを示しています。それなので私が考えますにあなたは新しい分野で仕事を試すことができますしそうしなければなりません。

Ĉe la lastaj vortoj la libristo deprenis de breto negrandan libron.  La okuloj de Marta ekbrilis. 
 そういいながら書店主は棚からそれほど大きくはない本を取り出した。マルタの目が輝き始めた。

--- Ĉi tio estas ĵus aperinta verketo de unu el la francaj pensemuloj; ĝia traduko povas esti utila por nia publiko kaj por miaj interesoj.  Mi intencis komisii la tradukon al iu alia, sed nun mi estas feliĉa, ke mi povas servi per ĝi al la edzino de nia amata kaj neforgesebla sinjoro Swicki... 
 この本はフランスの思想家の一人が著したもので最近出版されたものです。これを訳すことは社会にも私にとっても役立つものです。私は他の誰かに翻訳を依頼するつもりでおりましたが、幸いなことにこのことで私の敬愛する忘れられないスィツカさんの奥様のお手伝いができます。

Dirante tion, la libristo envolvis en paperon la bluan volumeton. 
 そういいながら書店主はその青い一冊を紙に包んだ。
コメント
 • X
 • Facebookでシェアする
 • はてなブックマークに追加する
 • LINEでシェアする

Fariĝu feliĉa!

2024-05-04 | Japanaj proverboj kaj idiotismoj


Pruvon ol arugmenton.
  Atestaĵo pli ol argumentaĉo. (Japana-Esperanta vortaro)
  Pruvo estas pli certiga ol diskutado.

Faru kropodadon en la juneco eĉ aĉetante ĝin.
  Sufero en la juneco estas bona por la estonteco.
  En la juneco volonte prenu sur sin malfacilan taskon.

Ŝanĝante malfeliĉon faras feliĉon.
  Utiligante malfeliĉon faras feliĉon.
  Malfeliĉo ŝanĝiĝas al feliĉo. (Japana-Esperanta vortaro)

今日のことわざ・慣用句: 論より証拠。 若い時の苦労は買ってでもせよ。 禍を転じて福となす。

  La foto en Mepalo
  
コメント
 • X
 • Facebookでシェアする
 • はてなブックマークに追加する
 • LINEでシェアする

マルタを読む(175)

2024-04-29 | Marta

Marta leviĝis de la tabureto, sur kiu ŝi sidis en la daŭro de kelke da minutoj, kaj, etendante la manon al la libristo, ŝi diris: 
 マルタはしばらくの間座っていた腰掛けから立ち上がり、書店主に手を伸ばしながら言った。

--- Mi diris al vi ĉion.  Mi ne hontis konfesi la trompiĝojn, kiuj ĝis nun min trafis, ĉar se la fortoj min trompis, miaj intencoj estis honestaj.  Mi faris ĉion, kion mi povis kaj kapablis.  La esenco de mia malfeliĉo konsistas en tio, ke mi povis malmulte, ke mi nenion sufiĉe kapablis.  Sed miaj ĝisnunaj provoj ne ampleksis ja ankoraŭ la tutan rondon da diversaj homaj laboroj; eble inter ili troviĝas ankoraŭ io ankaŭ por mi.  Ĉu mi povas havi ian esperon?  Diru al mi sincere kaj sen hezito, mi petas vin en la nomo de tiu, kiu iam ĝuis vian amikecon kaj kiu jam ne vivas, en la nomo de la estaĵoj, kiuj estas karaj por vi... 
 全てをお話ししました。私は今まで騙されていたと申し上げることを恥ずかしくは思いません。なぜなら私の能力が私を騙していたとしても、私のやろうとしたことは間違っていなかったからです。私は自分のできることは全てやりました。私の不幸の要因は私がほんの少しのことしかできないこと、どんなことも十分に行う力がないことにあります。しかし、今までに私は人のさまざまな仕事の全てを試したというわけではありません。おそらく、まだ私のできることが何かあるはずです。そういう希望を持ってはいけないでしょうか? かつてはあなたの友人であって今はもう亡き人のために、あなたにとって大切な者たちのために、どうぞ真剣に遠慮なくおっしゃってください。

La libristo premis la al li etenditan manon.  Lia manpremo estis varma kaj kora.  Post momenta medito li komencis paroli: 
 書店主は自分に差し伸べられた手を取った。その手は温かく、心がこもっていた。少し考えて彼は話した。

--- Ĉar vi, sinjorino, ordonis al mi esti sincera, mi devas diri la malĝojan veron.  Esperon plibonigi vian sorton per laboro vi povas havi nur malgrandan kaj tre necertan!  Vi diris pri la amplekso de la homaj laboroj; sed la amplekso de la laboroj ĝenerale homaj kaj la amplekso de la laboroj virinaj estas koncerne sian grandecon du nemezureble malegalaj ampleksoj.  La lastan vi jam preskaŭ la tutan elĉerpis per viaj senfruktaj provoj. 
 あなたが私に真剣にといわれるので私は悲しい現実を話さなければなりません。仕事であなたの運命をより良くするという希望は全く僅かで不確かなものです。あなたは人の職業の多様さについて言われましたが、人の仕事の多様さと女性の仕事の多様さとは、その大きさに関して測ることのできないほど違う多様さなのです。あなたは女性の職業のほとんど全てを成果なく試しつくされたのです。

Marta aŭskultis tiujn vortojn kun mallevitaj okuloj, en pozo senmova.  La libristo rigardis ŝin per okuloj plenaj de kunsento. 
 マルタはその言葉を身動きもせずに目を落として聞いていた。書店主は同情心に満ちた目で彼女を見つめていた。
コメント
 • X
 • Facebookでシェアする
 • はてなブックマークに追加する
 • LINEでシェアする

Kokovo, kiu havas du flavojn.

2024-04-28 | el mia vivo

Hodiaŭ matene mia edzino aranĝanta matenmanĝon trovis kokovon, kiu havas du flavojn normalan kaj malgrandan. Ĝi havis tute ordinaran guston.
コメント
 • X
 • Facebookでシェアする
 • はてなブックマークに追加する
 • LINEでシェアする

Maljunulina koro

2024-04-26 | Japanaj proverboj kaj idiotismoj

La speco kunvokas amikojn.
  Nature kuniĝas similuloj.

Penado, sen sukceso.
  Malgraŭ granda peno, la merito estis malgranda. (Japana-Esperanta vortaro)

Maljunulina koro.
  Troa komplezemo.
  Trozorgemo, ekscesa zorgemo.  (Japana-Esperanta vortaro)
  Kvankam pro mia maljunulina koro, mi adomonas vin...

Legi Konfuceon, sed ne scias Konfuceon.
  Sanktajn vortojn legi, sed la instruojn ne regi. (Japana-Esperanta vortaro)
  Kompreni supraĵe, sed ne povas praktiki.

今日のことわざ・慣用句: 類は友を呼ぶ。 労して功なし。 老婆心。 論語読みの論語知らず。

  La foto en Nepalo
コメント
 • X
 • Facebookでシェアする
 • はてなブックマークに追加する
 • LINEでシェアする

マルタを読む(174)

2024-04-24 | Marta


Lia rigardo malrapide direktiĝis al la vizaĝo de Marta, li etendis al ŝi la manon. 
 彼の視線はゆっくりとマルタの顔に向けられ、彼は彼女に手を差し出した。

--- Trankviliĝu, sinjorino, --- li diris milde kaj serioze.  --- Volu sidiĝi kaj iom ripozi.  Vi ne rigardos ja ĝin kiel maldelikatecon de mia flanko, se, dezirante esti utila al vi, mi demandos pri kelkaj neeviteblaj detalaĵoj.  Ĉu vi provis jam ian alian laboron krom tiu, kiu alportas al vi tiel mizeran rekompencon?  Por kia okupo vi sentas vin pleje kapabla kaj taŭga?  Se mi tion scios, mi eble ion pripensos... trovos... 
 ご安心ください、奥様、彼は優しく真剣に言った。おすわりになっておやすみください。あなたのお役に立つためにいくつかの細かいことをお聞きしても不作法だとは思われませんね。そのわずかな収入をもたらす仕事の他に何かなさいましたか? どんな仕事にあなたが最も能力があって適していると感じましたか? もしそれがわかれば、たぶん私も考えて、見つけることができるかと…

Marta sidiĝis.  La larmoj sur sia vizaĝo sekiĝis, la okuloj akceptis tiun esprimon de prudento kaj memkonscio, kiun ili ĉiam havis, kiam la juna virino koncentriĝis la fortojn de sia volo kaj spirito.  Espero eniris en ŝian koron, ŝi komprenis, ke ĝia plenumiĝo dependas de la interparolo, kiun ŝi estas havonta, ŝi eksentis sin denove kuraĝa kaj ŝajnis trankvila. 
 マルタは座った。頬に流れていた涙は乾いた。彼女の目はこの若い女性がその意志と心の力を集中した時の賢明さと自意識を表していた。希望の光が彼女の心に差し込んできた。彼女はその実現がこれからの会話にかかっていることを理解した。彼女は再び勇気を感じ、安心したようだった。

La interparolo ne daŭris longe.  Marta parolis sincere, sed koncize, ŝi rakontis nur la faktojn de sia pasinteco.  Kaŭze de fiereco, kiu denove en ŝi vekiĝis, ŝi pri la havitaj sentoj parolis malmulte aŭ preskaŭ nenion.  La libristo bonege ŝin komprenis.  Lia penetrema okulo estis fiksita sur ŝia vizaĝo, sed oni povis vidi, ke en la rakonto de la juna virino li vidis pli ol ŝin solan kaj pli ol la sorton de ŝi sola. 
 会話は長くは続かなかった。マルタは真剣にしかし簡潔に今までの事実を話した。彼女の中に再び目覚めた自尊心がゆえに彼女はそれまでに感じていた気持ちについてはあまり、あるいはほとんど話さなかった。書店主は彼女を非常によく理解した。彼はその見透すような目で彼女の顔を見つめ、この若い女性の話の中に彼女一人だけではないことを、彼女一人だけの運命ではないことを見てとった。

Granda socia problemo, eble granda maljustaĵo, turmentanta la internon de la socio, aperis antaŭ la pensoj de la bona kaj klera homo, kiam li atente, kun intereso kaj kortuŝiteco aŭskultis la historion de la juna virino, kiu, malgraŭ sia energio, klopodado kaj penado, ne povis trovi por si lokon sur la tero. 
 大きな社会問題、おそらくは社会の内部を苦しめる大きな不正義がその熱意と努力にもかかわらずこの地に自分の場所を見つけることのできなかったこの若い女性の話を注意深く感動をもって聞いていたこの善良で聡明な人の前に現れたのだった。
コメント
 • X
 • Facebookでシェアする
 • はてなブックマークに追加する
 • LINEでシェアする

Ambaŭ

2024-04-19 | Japanaj proverboj kaj idiotismoj

Floroj en la ambaŭ manoj.
  Kun floroj en ambaŭ manoj. (Japana-Esperanta vortaro)
  Akiri du valoraĵojn samtempe. (Ofte la valoraĵoj signifas belulinojn.)

Ambaŭtranĉa spado.
  Spado kiu havas klingon ambaŭflanke.
  Unuflanke utila, sed havas riskon vundi la uzanto mem.
  Utila kaj danĝera.

Du herooj ne staras najbare.
  Ili nepre batalas ĝis unu falas.
  Du sinjoroj en unu biero, du nastrinoj ĉe unu kameno - neniam vivas sen reciproka malbeno. (Zamenhof)

Bona medikamento estas maldolĉa al la buŝo.
  Maldorĉa por la lango, sed saniga por la sango. (Zamenhof)
  Oni ne bolonte akceptas admonon eĉ bonan.

今日のことわざ・慣用句: 両刃の剣。 両雄並び立たず。 良薬口に苦し。

  La foto en Nepalo
コメント
 • X
 • Facebookでシェアする
 • はてなブックマークに追加する
 • LINEでシェアする

マルタを読む(173)

2024-04-12 | Marta

物語「マルタ」は、ここまででやっと半分です。これからも頑張って続けていきます。

La libristo staris malantaŭ la magazena tablo kun brakoj krucigitaj sur la brusto, en pozo senmova.  Komence iom konfuzita de la forta eksplodo de sentoj, kies atestanto li estis, li post momento fariĝis videble kortuŝita.
 書店主は胸の上で腕を組んで店の机の後ろにじっと立っていた。最初は彼が見ている強い感情の爆発でいくらか困惑していたが少し経つと明らかに感動していた。

--- Mia Dio! --- li diris duonvoĉe, --- kiel ŝanĝiĝema estas do la sorto de homo sur la tero!  Kiam mi konis vin antaŭe, ĉu mi povis tiam pensi, ke mi vidos vin iam en ĉi tiu stato de malĝojo kaj malriĉeco!  Vi, gesinjoroj, vivis tiel bonstate, vi estis tiel sin reciproke amanta kaj feliĉa paro! 
 なんということでしょう! 彼は小声で言った、この世の人の運命はなんと変わりやすいものなのでしょう! 以前貴女を知っていた時、このような悲しく貧しい状態の貴女を見ることがあるとは思っても見ませんでした! 貴女達はとても恵まれていてお互いに愛し合う幸せなご夫婦でした!

Marta forprenis la tukon for de la vizaĝo. 
 マルタは顔からハンカチを取り去った。

Jes, --- ŝi diris per mallaŭta voĉo, --- mi estis feliĉa...  Kiam la homo, kiun mi amis, estis mortanta, mi pensis, ke mi lin ne supervivos... mi supervivis... sufero kaj sopiro restis en mi turmentaj, nekvietigitaj, sed por la morte vundita koro mi serĉis kvietigon en plenumado de la patrina devo, kaj ĝis nun mi ne povis ĝin plenumi.  Soleca kaj malĝoja mi iris en la mondon, por batali por mi, pro la vivo kaj estonteco de mia infano... vane.... 
 そうでした、彼女は低い声で言った、私は幸せでした…愛する人が死のうとしていた時、私も生き残ることはできないと思いました…私は生き残りました。苦悩と思い出が私の中に抑えられない苦痛として残りました。しかし死ぬほど傷ついた心を母親の義務を果たすことで静めようとしてきました。悲しみの中の私はたった一人で自分のために自分の子供の生活と未来のために闘おうと世に出ていきました…全て無駄でした。

La okuloj de la libristo, seriozaj kaj enpensaj, estis direktitaj en la spacon.  Li havis grandan familion: li estis frato, edzo, patro.  Eble, elvokitaj per la vortoj de Marta, antaŭ liaj okuloj preterŝoviĝis la vizaĝoj de la virinoj, kiujn li amis, de la juna fratino, la malgranda filino, la kara edzino.  Ĉu ĉiu el ili ne povis iam subfali al tia sorto, kiel tiu sorto, kiu staris antaŭ li en la formo de ĉi tiu virino izolita, sen tegmento, kun koro dolorplena, kun buŝo bruligita de malsato kaj malespero?  Li mem ja parolis antaŭ momento pri la kruela ŝanĝiĝeco de la sorto! 
 書店主の真剣で考え込んだ目は空間に向けられていた。彼には家族がたくさんいた。彼は兄であり夫であり父でもあった。おそらく丸太の言葉で呼び起こされたのであろう彼の愛する女性達や若い妹、小さな娘、愛しい妻の顔が彼の眼前を通り過ぎていった。彼らのうちの一人でもこの孤独な身を守る術もなく苦痛に満ちた心と飢餓と絶望に焼かれた唇を持つ女性の形をとって彼の前に立っているような運命に落ち込むことがありうるだろうか? 彼自身もつい先ほど運命の残酷な変わりやすさについて語ったばかりであった!
コメント
 • X
 • Facebookでシェアする
 • はてなブックマークに追加する
 • LINEでシェアする

Defalinta floro

2024-04-06 | Japanaj proverboj kaj idiotismoj


Diras pri la venonta jaro, kaj ridas ogro.
  Oni ne povas ekscii pri estonteco.
  La diablo nin mokus, se ni parolus pri la venonta jaro. (Japana-Esperanta vortaro)

Plezuro estas la semo de sufero, sufero estas la semo de plezuro.
  Se nun plezurigas sin, en estonteco suferos.
  Laboro kaj pacienco kondukas al potenco. (Zamenhof)

Defalinta floro kaj fluanta akvo.
  Floro deziras flosi sur akvo, akvo deziras flui kun la floro.
  Reciproka simpatio (amo). (Japana-Esperanta vortaro)

Defalinta floro perfortita.
  Plenplena kaoso. (Japana-Esperanta vortaro)
  Ofte esprimas perforton al virino.

今日のことわざ・慣用句: 落魄の種、苦は楽の種。 落花流水。 落下狼藉

  La foto en Nepalo
コメント
 • X
 • Facebookでシェアする
 • はてなブックマークに追加する
 • LINEでシェアする

マルタを読む(172)

2024-03-31 | Marta

--- Mizerego, --- ripetis Marta, --- se ĝi estus nur mizerego kaj nur por mi kaj se ĝi almenaŭ estus tia, kontraŭ kiu ekzistas jam nenia helpo!  Ho, kredu al mi, sinjoro, ke mi estus kapabla suferi kuraĝe, vivi sen almozpetado kaj morti sen plendo!  Sed mi ne estas sola, mi estas patrino!  Se mi ne havus patrinan koron, kiu amas, mi aŭdus en mi la voĉon de la konscienco, kiu memorigas pri la devo; se mi ne havus konsciencon, kiu amas, mi aŭdus la voĉon de la koro.  Mi havas ilin ambaŭ, sinjoro!  Malespero min kaptas, kiam mi rigardas la malgrasiĝintan vizaĝon de mia infano, kiam mi pensas pri ĝia estonteco; sed kiam mi rememoras, ke mi ĝis nun kapablis fari por ĝi nenion, fariĝas al mi tiel honte, ke mi ĉiumomente dezirus fali sur la teron kaj ruli mian kapon en la polvo!  Ĉar ekzistas ja homoj malriĉaj, kiuj sin kaj siajn infanojn eltiras el mizero, kial do mi ne povas tion fari?  Ho, sinjoro!  Peza mizero certe estas eltenebla, sed senti sin malforta kontraŭ ĝi, ĵeti sin al ĉio kaj de ĉie foriri returne kun konscio de sia propra senkapableco, suferi kaj vidi, ke amata estaĵo suferas hodiaŭ, kaj pensi pri tio, ke ĉi tiu suferado daŭros morgaŭ, postmorgaŭ, ĉiam, kaj diri al si: kontraŭ ĉi tiu suferado mi nenion povas fari... ho, tio estas tia turmentiĝo, por kiu ekzistas nur unu nomo: vivo de malriĉa virino! 
 大変です、マルタは繰り返した。ただ大変なだけなら、そして私だけのことなら、それに対して何の助けもないというだけのことでしたら! おお、信じてください貴方、私は耐えることができますし物乞いせずに生きることもできますし不平を言わずに死ぬこともできましょう。しかし私は一人ではないのです、私は母親です。もし私が愛する母親の心を持っていなかったら、私は義務について思い出させる良心の声を私の中に聞くでしょう。もし私が愛する良心を持っていなかったら私は心の声を聞くでしょう。私はそのどちらも持っています、貴方! 私の子供のやせ細った顔を見る時、子供の将来について考える時、絶望が私をとらえます。そして今までに私が子供のために何もしてやれなかったことを思う時いつも地面に倒れて頭を土の中で転がしたくなるほど、恥ずかしくなるのです。自分自身とその子供たちを貧困から救い出している貧しい人々もいるのに、私はなぜそれができないのでしょう? おお、貴方! 重い惨めさは耐えることができます、しかしそれに対して自分が無力だと感じること、あらゆるところに身を投げ出してそこから自分自身の無力さを意識して離れてしまうこと、苦しむこと、愛するものが今日も苦しんでいて、その苦しみが明日も明後日もずっと続くのを見ること、そして自分自身がその苦しみに対して何もすることができないと認めること…おお、それらにはただ一つの言葉が存在します。「貧しい女性の生活」という言葉が!

Marta eldiris tiujn vortojn rapide kaj flame.  Ĉe la lastaj vortoj ŝia voĉo fariĝis malpli laŭta kaj du riveretoj da larmoj kun neretenebla forto verŝiĝis sur ŝiajn vangojn.  Ŝi kovris la vizaĝon per la tuko kaj dum momento staris senmove, batalante kontraŭ la larmoj, kiuj ne volis ĉesi, penante reteni la ploron, kiu ĉiam pli forte skuis ŝian bruston.  La unuan fojon ŝi nun ekploris en ĉeesto de alia persono; la unuan fojon ŝi nun eldiris en formo de laŭta plendo tion, kion ŝi portis en si de longe.  Ŝi estis jam nek tiel forta nek tiel fiera kiel tiam, kiam en la domo de gesinjoroj Rudzinski ŝi kun sekaj okuloj kaj trankvila vizaĝo forrifuzis la laboron, kiun ŝi ne estis kapabla plenumi. 
 マルタはこれらの言葉を早口で燃え立つように話した。終わりの方には彼女の声は弱くなり、そして両の目から涙が堪えきれずに流れ出て頬を濡らした。彼女しばらく黙って立ち、ハンカチで顔を覆って止まらない涙を止めようとし、彼女の胸をますます強く揺さぶる号泣を抑えようとしていた。彼女は今初めて他人のいる前で泣いた。彼女が長い間内に持っていたものを初めてはっきりと不平の形で口に出したのである。彼女はもはや、ルズィンスキー夫妻の家で彼女が自分に能力のない仕事を涙を流すこともなく平然と断った時のようには強くも誇り高くもなかった。
コメント
 • X
 • Facebookでシェアする
 • はてなブックマークに追加する
 • LINEでシェアする