エスペラントな日々

エスペラントを学び始めて18年目である。この言葉をめぐる日常些事、学習や読書、海外旅行や国際交流等々について記す。

Dauxre piedvojagxi (2)

2018-05-16 | el mia vivo


En la dua tago ni piedvojagxis de la stacidomo de Singuu gxis la stacidomo de Nati. Sur la pilgrimvojo Kumano trovigxas multaj sanktejetoj nomataj Ouzi. Supra foto montras Hama-Ouzi.Ni piediris sur strando, kie estis tre penige pasi.Tri malgrandajn, sed iom krutajn montpasejojn ni trapasis. La vojo kelkloke estis tre bele pavimita per sxtonoj.Fine ni atingis la budhisman templon Hudaraku-zi. Najbare de la templo trovigxas du arboj (japane kusu, ne trovigxas en la japana-Esperanta vortaro).Antaux la stacidomo de Nati staras flava posxtokesto. Onidire la koloro flava signifas felicxon.

Nu ni piedvojagxis de Ise gxis Nati. Fine ni celos la sanktejon Honguu-taisya, al kie trovigxas tri vojoj, de Kumano, de Singuu, de Nati. De kumano estas la plej longa vojo kaj survoje trovigxas bela teraskampo nomata Maruyama-senmaida. De Singuu estas la plej facila vojo, sed iom sengusta. De Nati estas la plej interesa, sed iom peniga montara vojo. Kiun vojon ni elektu?
コメント
この記事をはてなブックマークに追加

Dauxre piedvojagxi

2018-05-14 | el mia vivo


En la 11-a kaj 12-a kun mia edzino mi piedvojagxis sur la malnova pilgrimvojo "Kumano-kodou" en la gubernio Wakayama. En la unua tago ni unue vizitis la akvofalon de Nati, kaj ekpiedis. Iom lomga sxtuparo gvidis nin al la templo Seigantozi kaj la sanktejo Nati-taisya.Survoje mi vidis cervon, kiu ne tre timis homojn.La templo estis en riparado.Najbare sidis la sanktejo.Ni grimpis sur la monton Myouhou-zan laux la malnova vojo nomata Kakenuke-miti (rekte tradukite "trakur-vojo"). Kvankam ne longa estis la vojo, sed ni devis iri supren, supren kaj supren. Fine ni atingis la templon Amida-zi.De antaux la templo estis tre bela pejzagxo.Fine ni malsupreniris sur la vojo "Oomon-zaka".
コメント
この記事をはてなブックマークに追加

副詞と節

2018-05-09 | エスペラントあれこれ


 最近ちょっと疑問に思ったことがある。

 「従属接続詞が導く節が主語となるとき、補語は形容詞でなく副詞を用いる。」・・・これはなぜなのか? どなたかその合理的な理由を説明して頂けないだろうか?

 これは「主語+述語動詞+目的語+補語」の文型の時に少々問題になる。
   Mi konsideris stranga, ke li ne rigardas min.  これは藤巻「まるごとエスペラント文法」にある例文で、藤巻さんはここで strange とすると、konsideri を修飾してしまうから形容詞を使わねばならないとしている。しかしこれは従属節の補語は副詞という法則に反するのではないか?

 で、そもそも従属節の補語はなぜ副詞なのだという最初の疑問に戻る。

 たしかに Mi konsideris strange, ke li ne rigardas min. とすると、strange が konsideri の補語なのか ke... の補語なのか形の上では判別できない。
 ザメンホフは ke... を受ける gxi を入れてこの問題を解決している。
   Ĉu vi trovas gxin konvena, ke... ke... を gxi で代表させて形容詞を使う、うまい方法である。現在は gxi ではなく tio が使われることが多い。

 PMEG は副詞を使うのが原則であるとする。
   Mi trovas neelteneble, ke vi ne volas paroli kun mi.
 最初に示した「まるごとエスペラント文法」の例文のように誤解を招くような場合には、別な文を作ればよいということだと思う。
   Estas strange, ke li ne rigardas min, mi konsideris.

 PAG では目的語が不定形の動詞や従属節の時、その補語には藤巻文法と同様に形容詞を使えとある。
   Mi opinias konvena vigligi vin per rememorigo.
 PMEG によればこれは原則に反するが、しかしザメンホフにもそのような用例がいくつか見られるという。
   Pro evito de malkompreniĝoj ni trovas necesa doni la sekvantajn klarigojn.

 エスペラントアカデミーの文法部署は2012年に発表した文書で、このような場合は副詞も形容詞も可能であるが、学習書などでは副詞を使うことを勧めるとしている。


   写真は白川合掌集落
コメント
この記事をはてなブックマークに追加

La 31-a Verda Lernejo

2018-05-06 | エスペラントな今日


De la 2-a gxis la 5-a mi partoprenis en la 31-a Verda Lernejo en naturricxa loko.
Ni gxuis diversajn programerojn:
- kursoj de la portugala lingvo, konversacio en Esperanto, origamio (mi gvidis), kajto, korpa ekzercado per Tajgxicxuano (cxina batalarto)
- prezentajxoj de sxamiseno, jxongrado, danco kun glavo, pianoludo, dulingva komikrakonto (rakugo), kanto, bildteatrajxo en Esperanto, ludo de okarino
- kuna kantado
- piedvojagxo en montetaro
- babilado kun biero, sakeo kaj bongustajxoj
- kuirado kaj mangxado

En la naturricxa cxirkauxajxo de la lernejo mi trovis belajn florojn kvankam florado de sakuro jam preskaux finigxis:Nirinsou (Anemone flaccida), en Esperanto Duflora Anemono (laux Japana-Esperanta vortaro per Miyamoto)Hitorisizuka (Chloranthus japonicus), en Esperanto Printempa kloranto (laux supra vortaro)Cxarmaj burgxonoj de filiko (osmundo?)
コメント
この記事をはてなブックマークに追加

実践される仲介言語学(2)

2018-04-30 | Aforismoj


「Interlingvistiko praktikata」後半から。

Ne kredu homojn, kiuj scias cxion.:すべてを知っている人たちを信じるな。

Homoj kun scio de pluraj lingvoj kutime kapablas parori nur pri gramatikoj.:いくつかの言語の知識を持つ人は、たいてい文法についてだけ話すことが出来る。

Ecx korekta uzo de participoj ne garantias, ke oni vin komprenos.:分詞を正しく使っても人が君を理解する保証にはならない。

Precizeco de la lingvo nur malofte estas avantagxo, kutime estas tro riske uzi gxin cxiutage.:言葉の正確さは滅多に有利にはならない、それを毎日使うのはあまりに危険である。

Esperanto, la dua lingvo por cxiuj! Ne, dankon. Por kelkaj ecx unu estas tro.:エスペラント、みんなの第2言語!ありがとう、結構です。1つだけでも手に余る人がいるのです。

Centfoje ripetitan eraron oni agnoskas la vero, cxu tio rilatas ankaux al akuzativo?:100回も繰り返された誤りを人は真実と認定する。これは対格にも言えるのか?

Cxion, kion li volis komuniki al sxi, li esprimis sen vortoj.:彼は自分が彼女に伝えたいことを言葉なしで表した。

Benataj estu tiuj, kiuj parolis ne pli longe ol tri minutojn.:3分以内に話し終わった人たちに祝福あれ。

Dank' al la konversacio li finfine komprenis sian propran ideon.:その会話によって、彼はついに自分自身の考えを理解した。

Krii kaj pensi oni ne povas samtempe.:叫ぶことと考えることは同時には出来ない。

Bonaj amikoj komprenas unu la alian senvorte, kaj en la mondo tiom da lingvoj...:良い友だちというものは言葉なしでお互いを理解する。そして世界には何と多くの言語が・・・
コメント
この記事をはてなブックマークに追加

実践される仲介言語学

2018-04-25 | Aforismoj


Verdeskaj Pensoj、次は「Interlingvistiko praktikata」。この章はずいぶん長い。9ページにわたる。今回はその前半から。

Ili bezonis komunan lingvon por kompreni, ke ili havas nenion komunan krom la lingvo.:彼らはその言語以外にはどんな共通のものもないことを理解するために、共通言語を必要とした。

Hundo bojas al luno ... homo al homo.:犬は月に向かって吠える・・・人は人に向かって吠える。

Al malsata gasto ne proponu konversacion.:お腹の空いた客に会話を求めるな。

Amikeco finigxas, kiam la amikoj cxesas kompreni unu la alian, aux gxuste kiam ili ekas kompreni.:友情はお互いを理解しなくなったとき、あるいはまさに理解し始めたときに終わる。

Plej fortaj argumentoj estas perfortaj aux oraj.:最も強い論証は、暴力か金である。

Homoj, kies vortojn oni interpretas, ne faras gramatikajn erarojn... en fremda lingvo.:人はその言葉が翻訳されるとき、その翻訳された言葉では文法的な誤りをしない。

Mono estas pli bona komunikilo ol lingvo; pafilo pli elokventas ol lango:お金は言葉よりも良い通信手段である。鉄砲は舌よりも雄弁である。

Havi la saman lingvon ne signifas havi la samajn opiniojn.:同じ言葉を持つことは同じ意見を持つことを意味しない。

Ne gravas kion vi diras, gravas kion homoj komprenas.:君が何を言おうと重要ではない。重要なのは人々が何を理解するかだ。
コメント
この記事をはてなブックマークに追加

Talento de la patrino

2018-04-23 | Eseoj


Mia patrino havis artajn talentojn. Sxi povis ludi per muzikilo kanton, se tiun sxi mem konas kanti, kvankam sxi ne povis legi muziknotajxon. Sxi ludis sxamisenon (japana trikorda muzikilo), kotoon (dektrikorda muzikilo), taisyo-kotoon (trikorda muzikilo kun klavaroj), ...
Sxi lerte kaligrafis. Kiam sxi komencis lerni kaligrafion en iu sekto per gxia gazeto, jam estis tre lerta, kaj tre rapide avancis, akiris kvalifikon por instrui gxin. Poste sxi havis lernantojn de kaligrafio.
Sxi lernis ecx desegni tucxbildon, laux mi ne tre sukcese.
Sxia plej sxatata arto estis hajko. Sxi plurfoje gajnis premion en konkurso de hajko. La verko, per kiu sxi gajnis grandan premion estis: "Postkurante/kaj malantauxo kaj antauxo/en talko". Bedauxrinde mi tute ne heredis sxiajn artajn talentojn, kaj do mi povas nur traduki en sengustan lingvajxon.
コメント
この記事をはてなブックマークに追加

情婦-おう!

2018-04-21 | Aforismoj


Verdeskaj Pensoj、つぎは「In-formoj」

Cxiuj virinoj estas belaj, tamen kelkaj pli.:すべての女性は美しい、けれど幾人かはさらに美しい。

Oni ne devas cxiufoje edzigxi pro eterna amo.:人は永遠の愛の度に夫になる必要はない。

Virino estas malfacila profesio.:女性というのはとても難しい職業である。

Virino ofte emas felicxigi viron per la felicxo, kiun sxi, ne li deziras.:女性はしばしば彼ではなく彼女が望む幸せによって男を幸せにしようとする。

Kun virinoj mi preferas praktiki langon ol lingvon.:女性と一緒に、私は言葉よりも舌を実用したい。

Inter viro kaj virino tamen eblas la amikeco; antaux... kaj post...:男と女の間に友情は可能である。・・・前と後で。
コメント
この記事をはてなブックマークに追加

Defio de la patrino

2018-04-19 | Eseoj


En la fino de la 1950-jaroj mia patrino ne povis dauxrigi la laboron de kudristo. Sxi eklaboris en najbara beligejo. Sxi sxatis la laboron de beligisto, kaj ekdeziris havi mem sian beligejon. Sxi eklernis por akiri kvalifikon de beligisto per koresponda kurso. La lernendaj objektoj estis iom ampleksaj kaj ege fremdaj por mia patrino ne tre edukita. Sxi tre diligente lernis, sed...
Kvankam laux sxi la lernado proksimigxis al la finigxo, sxi abrupte forjxetis la lernadon. Sxi diris, ke sxi perdis intereson pri la laboro de beligisto, plie, ke mankas cxe nia familio la kapitalo por malfermi novan beligejn.
Mi ne kredis sxian sinpravigajn vortojn. La lernado superis sxian kapablon, mi pensis.

La vivo de nia familio pli kaj pli bonigxis pro prospero de la fotista laboro de mia patro, kaj la patrino ne bezonis plu labori. Sxia intereso turnigxis al arto, unue al kaligrafio.
コメント
この記事をはてなブックマークに追加

Gastoj el Svisio kaj Slovenio (2)

2018-04-17 | エスペラントな今日


En la 13-a ni, la tri gastoj, mia edzino, sxia amikino (s-ino H neesperantista) kaj mi, per luita auxto veturis al la monda heredajxo Sirakawa-mura. Kiel kutime mi sxoforis.
Survoje Sxokawa-zakura ankoraux ne floris. Tie ne malmulte negxis nur antaux semajno. Ni vizitis la logxejon de la familio To^yama, tipa domo "Ga'syo-dukuri" (domo kun A-forma ambauxklina tegmento per kano).En Sxirakawa-mura bele floris sakuro. En cxi tiu malnova vilagxo ni promenis. Ni gxuis Onsen (varma fonto) kaj mangxis angilon.

En la 14-a per la luita auxto la gastoj, mia edzino, s-ino H kaj sxia edzo kune vizitis la urbon Takayama. La edzo de s-ino H sxoforis, kaj mi restis en mia domo. En la urbo Takayama okazis fama printempa festo, kiun ili bone obserbis.

En la 15-a la gastoj, mia edzino kaj mi, frumatene vizitis la templon Tyo^koku-zi kaj partoprenis en matena servo. Ni kun cxirkaux 40 kredantoj kune recitis sutrojn. Post la servo la bonzo babilis kun la gastoj en la angla lingvo.
Tagmeze la gastoj foriris al Osaka, post semajno revenos hejmen.
コメント
この記事をはてなブックマークに追加

Gastoj el Svisio kaj Slovenio

2018-04-16 | エスペラントな今日


En la 12-a venis gastoj, mia amikino (T) el Svisio kaj sxiaj amikoj (Z kaj S) el Slovenio. S-ino T parolas en Esperanto kaj ankaux en la japana. Kun la paro Z kaj S mi ne havas komunan lingvon, sed iel ni iom komprenis unu la alian.
Ili vizitis la muzeon de Hirosige, ukijisto en la epoko Edo. Ili tre diligente aprezis kaj studis la ukijojn, gxiajn teknikojn.
Mi gvidis ilin al la montpasejeto "Zinbee-zaka", kie Hirosige desegnis "La stacio Ooi", unu el la seria ukijo "69 stacioj de Nakasendo".
Ili interesigxis pri budhisma templo, kaj vizitis Tyokoku-zi, kiu trovigxas tuj proksime de mia domo. Tie gxuste okazis eksponado de Avalokitesxvaroj. Dejxoris kvar virinoj, kun kiuj s-ino T babilis. Sxi eksciis, ke frumatene en cxiu dimancxo okazas komuna budhoservo, kaj ekdeziris partopreni en gxi. Sxi promesis al la virinoj denovan viziton.
La ekskurso dauxris. Ili vidis la vidindajxon "La ravino Ena-kyo" de sur la ponto Enakyo-o^hasi".
Fine ili gxuis promenadonen la gxardeno de primolo kaj florpersiko(?).
Vespere mia edzino regalis ilin per manvolvita susxio.
コメント
この記事をはてなブックマークに追加

魯迅小説全集

2018-04-14 | 読書ノート


 魯迅(1881−1936)の短編小説をすべてエスペラント訳したものである。魯迅の現代をテーマにした小説集「吶喊」「彷徨」と古い民話などに材料を採った小説が470ページほどに収められている。1974年、北京の外文出版社発行である。ほとんど作品ごとに、美しい版画(風?)の挿絵が添えられている。
 魯迅は日本にも深い関わりがあるが、エスペラントにも理解を示した。エスペラントに直接言及する作品はないが、日本を追われた盲人エスペランチスト・エロシェンコが魯迅宅に起居したときに起こった「アヒルの喜劇」という短編がある。
 エスペラント文は読みにくくはないが、(少なくとも私には)内容がややつかみにくい作品がかなりあった。当時の中国人民の生活・考え方などを作品から素直に印象として受け取るような読み方をするのがいいかもしれない。
コメント
この記事をはてなブックマークに追加

長谷川テル著作集

2018-04-11 | 読書ノート


 中国人と結婚して中国に渡り、反戦・抗日闘争に参加した日本人エスペランチストの著作集である。発行は1982年、中国世界語出版社から出版された。
 長谷川テル、別名を Verda Majo(緑の5月)は1912年生まれ、1947年に中絶による感染症で亡くなった。その略歴は冒頭に Jxlezo という中国のベテランエスペランチストによって書かれている。ウィキペディアにもざっと書かれているので、興味のある方はそちらを見て下さい。
 エスペラントの学習を始めたのは20才の頃である。その後日本を去るまでの5年ほどの間に、すでにいくつかの作品を雑誌などに発表しており、この作品集にも30編近く収録されている。内容は様々で、「日本の文学史」「日本における女性の状態」といったものから「虫めずる姫君」とか童謡「ウサギとカメ」の翻訳もある。
 日本で知り合った Liu Ren と結婚、中国・上海に渡る。しかし、中国ですぐに信頼されたわけではなかった。なにせ中国では「敵国人」だったし、中国語もまだ話せなかった。スパイ容疑で国民党に逮捕されて香港に送られたこともあった。しかし彼女は夫とともに粘り強く努力し、次第に理解者を得て武漢で対外ラジオ宣伝に従事する。日本では「嬌声売国奴」などと呼ばれることになる。彼女は日本国民もファシズムの被害者であり、中国・日本の人民は連帯できると考えていた。
 その後活動の中心は文筆活動に移り、1941年には石川達三「生きている兵隊」をエスペラント訳して出版した。この著作集にはその全文が収録されている。
 500ページの大冊だが、エスペラントは読みやすく分かりやすいので、初級を終えて中級の読み物に取りかかろうという人にもいいかもしれない。中国の地名・人名や近現代史の勉強にもなる。
コメント
この記事をはてなブックマークに追加

Kiel fotisto

2018-04-09 | Eseoj


Mia patro denove komencis labori kiel fotisto en la jaro 1952. Tiam klientoj estis ankoraux tre malmultaj.
Japana ekonomio, kiu multe detruigxis pro la Milito, pli kaj pli, poste ecx rapide progresis profitante ekz. la militon en korea duoninsulo, kaj la vivo de la popolanoj pli kaj pli bonigxis. La klientoj de la studio pli kaj pli multigxis. Mia patro jam ne dronis en magxangklubejo.
Li eklaboris kiel fotisto de baza lernejo en mia urbo. En ia festo, ceremonio, k.s. de la lernejo li fotis la scenojn, lernantojn, instruistojn. Li akompanis ecx la vojagxon de finlernado. Li faris la albumon por finlernantoj.
Kiam la fotistoj en nia regiono fondis sian korporacion, li multe laboris, pri kio mi poste auxdis dankesprimon de iu loka fotisto.

Kiam li ne havas farendajxon, ofte ludis goon. Li ofte sola studis, sed iom post iom multigxis liaj kunludantoj kaj lernantoj. Cxefe en vespero cxiam kelkaj go-sxatantoj ludis goon en mia domo. Mia patro elstare lerta ludanto.
コメント
この記事をはてなブックマークに追加

女性の勝利

2018-04-07 | Aforismoj


 Verdaj Pensoj 第6章は「Ina venko」

Virino similas negocon; se vi ne dedicxos al sxi suficxe da tempo, optimismo, energio, baldaux vi perdos cxion.:女性は商売に似ている。もし君が時間と楽観論と精力とを彼女に充分に捧げなければ、君は早々にすべてを失うだろう。

Sur plagxo por nudistoj mi neniam rimarkis konatajn vizagxojn... ajnajn vizagxojn.:ヌーディストの浜辺で、私は知った顔を全く見なかった・・・どんな顔もだけど。

Virino mem decidas, kiu sxin venkos.:女性は自分を打ち負かす人を自ら決める。

Estas maljuste, ke viro, kiu nur unufoje senvestigis virinon, dum la tuta vivo devas acxeti por sxi la vestojn.:男が一度だけ服を脱がせた女性に、生涯服を買ってやらねばならないというのは公正ではない。

Virinoj regas la mondon tiel sprite, ke viroj ankoraux ne rimarkis tion dum la jarmiloj.:女性たちは巧みに世界を支配しているので、男たちは何千年もそのことに気づいていない。

Duono de la mondo cxasas la alian duonon.:世界の半分がもう半分を追いかける。

Viro estas cxasisto nescianta, ke gxuste li estas cxasata.:男は自分がまさに狩られていることを知らない狩人である。
コメント
この記事をはてなブックマークに追加