LG for Little Gi

├LoVe iS BlInD┤

08_08_31(晴)...

2008-08-31 19:33:01 | Weblog

香港既夜景真係好美!
コメント

08_08_29(晴)...

2008-08-29 16:37:12 | Weblog

金果好好食~
コメント

08_08_27(晴)...

2008-08-28 00:10:29 | Weblog
今日,中午時,食完飯,執埋食剩d野入廚房,
唔覺意整趺左阿媽d蕃茄,
但我食左藥好鬼眼訓,唔理佢趺晒落地了,走去訓
一訓就訓左幾個鐘

五點幾起身,都無左件事,
阿媽回來,佢見到d蕃茄趺晒,佢話:你隻衰米高又百厭整趺晒我d蕃茄
我無出聲...

我隻貓食左一隻死貓...
コメント (1)

08_08_26(晴)...

2008-08-27 00:41:14 | Weblog
現實係...
コメント

08_08_25(晴)...

2008-08-25 11:46:32 | Weblog
奧運就鬥體能和心理,人生其實比較簡單,可以只鬥心理。
コメント

08_08_23(雨)...

2008-08-23 12:51:48 | Weblog
【掃街篇】


コメント

08_08_22(9號波)...

2008-08-23 01:17:34 | Weblog
將自己既快樂狠狠咁建築在別人的痛苦上
コメント

08_08_21(1號風球)...

2008-08-21 13:42:00 | Weblog
【煮食篇】

コメント

08_08_18(晴)...

2008-08-18 21:44:10 | Weblog
【得意篇】コメント

08_08_15(晴)...

2008-08-15 14:36:39 | Weblog
コメント (1)

08_08_14(晴)...

2008-08-14 21:57:56 | Weblog
【美食篇】コメント

08_08_14(晴)...

2008-08-14 02:08:03 | Weblog
【街景篇】
コメント

08_08_13(晴)...

2008-08-13 11:24:04 | Weblog
【鮮菓篇】
コメント

08_08_12(陰)...

2008-08-12 16:50:50 | Weblog
【酒店篇】コメント

08_08_10(陰)...

2008-08-11 00:34:26 | Weblog
【高空篇】コメント