LG for Little Gi

├LoVe iS BlInD┤

09_09_30...

2009-09-30 16:14:21 | Weblog

SLEEPY...
コメント

09_09_26...幾抵食

2009-09-26 22:10:34 | Weblog一個湯(花生眉豆雞腳湯)
一杯凍飲(凍朱古力)
兩食送(香茅豬扒+香橙魚柳)

足有兩碗份量的白飯

=27元(外賣堂食同價)
算抵啦~你搵比我睇啦...
コメント

09_09_22...

2009-09-23 15:19:09 | Weblog


昨天收到了台灣的靜綺姨的來信...
我真大意... 台灣發生天災也沒給她問候一下...
反而要她寄信來報平安...

コメント

09_09_20...

2009-09-20 22:36:39 | Weblog
我其實可以做得更好
成日都有內疚之心...

加油!
コメント (1)

09_09_19...寂寞的0苗

2009-09-19 12:20:51 | Weblog

寂寞的貓~
コメント

09_09_18...酪梨

2009-09-18 11:46:07 | Weblog


呢個好抵食呀~$4.5一客(兩件),雖然個賣相有點樣衰...
我覺得好似食緊蛇皮...其實係燒既三文魚來的...

好味!

牛油果蟹柳沙津-我好鍾意食牛油果架~
試過自己去買,但因為唔識揀,唔知點先係熟透可食用,
買的都係又硬又苦... 唔想漎所以夾硬食晒...
曾經去圖書館借左本講酪梨的書(牛油果又叫酪梨~),都有講過點揀既
但已經唔敢再自己買牛油果了,又苦又硬真係好難頂...

コメント

09_09_15...還珠格格

2009-09-15 22:07:14 | Weblog
最近日日睇還珠格格
雖然D對白同人物係好老土好老土
但仍然日日追
コメント

09_09_12...

2009-09-12 21:24:25 | Weblog


呢度有價值550蚊既飲品

90蚊既小食~ 好cheap

執左成個下午, 分好晒4間房要用既野~

執好晒生日小朋友既禮物~ 每個我都寫埋生日咭架~

今日推介:芒果慕思芝士蛋糕!好食!我無揀錯~

コメント

09_09_09...

2009-09-09 20:41:08 | Weblog
コメント

09_09_07...

2009-09-07 21:56:53 | Weblog

佢好煩....
コメント

09_09_03...

2009-09-03 21:09:04 | Weblog

學校的爆谷機,都幾得意~
コメント