LG for Little Gi

├LoVe iS BlInD┤

08_01_31...

2008-01-31 16:47:19 | Weblog
一pat貓:
コメント
この記事をはてなブックマークに追加

08_01_30...

2008-01-30 21:36:51 | Weblog
果日行街,比我見到...

好勁呀!好最鍾意佢寫住:去霉氣,
好勁!年廿八唔需要用碌柚葉沖
我即刻買左支旅行裝
我話:等我日日用.用到新年先~

如是者,用左幾日
今日沖涼,因為天氣凍,d水太熱,怕皮膚乾
我用左另一支滋潤d既沐浴露
頭先同家姐講:我覺得支碌柚葉沐浴露用左之後真係好似好彩左~
我又話:今日無用,有d驚...
阿媽聽到,佢話:咁你咪當佢係洗手液羅!
我話:好主意!
コメント
この記事をはてなブックマークに追加

08_01_29...

2008-01-29 14:15:32 | Weblog
我係幾時學識呢個形容詞架??:「耍嘴皮子」
我用過呢幾個字寫日記
我以為係我自創的
原來真係有呢個意思的
但我都係唔知點解自己會寫得出呢幾個字!
コメント
この記事をはてなブックマークに追加

08_01_28...

2008-01-28 21:30:04 | Weblog
聽個舊同事訴苦...
我想講:「我真係唔知你想講乜」
佢是別有用心嗎?
コメント
この記事をはてなブックマークに追加

08_01_27...

2008-01-28 00:38:56 | Weblog
就算你真係出現左
我又可以做d乜?!
コメント
この記事をはてなブックマークに追加

08_01_26...

2008-01-26 20:50:19 | Weblog

與你一起.總覺開心無比
コメント
この記事をはてなブックマークに追加

08_01_25...

2008-01-25 18:57:46 | Weblog

好味=蝦杯+粟米+沙津醬
コメント (1)
この記事をはてなブックマークに追加

08_01_23...

2008-01-24 15:16:09 | Weblog
Enchanted
コメント
この記事をはてなブックマークに追加

08_01_23...

2008-01-23 11:11:22 | Weblog
枕邊.......貓!


米高成日跳上我張床,
佢想趕我走.....
コメント
この記事をはてなブックマークに追加

08_01_22...

2008-01-22 13:44:02 | Weblog
你真係好有我心
好多謝你呀~
コメント
この記事をはてなブックマークに追加

08_01_21...

2008-01-21 21:19:38 | Weblog

認住佢!真係好好味架!!!
コメント
この記事をはてなブックマークに追加

08_01_21...

2008-01-21 11:08:15 | Weblog


コメント
この記事をはてなブックマークに追加

08_01_19...

2008-01-19 01:02:54 | Weblog
或者有某某會看上我 或者這世界會更美好
但翻開早報只得一片糟 或者有某某會接濟我
電話裡叫我快去上班 或選擇呆坐繼續發悶至糜爛
コメント
この記事をはてなブックマークに追加

08_01_18...

2008-01-18 18:16:33 | Weblog
碰釘碰得多先知點做
コメント (1)
この記事をはてなブックマークに追加

08_01_17...

2008-01-17 20:45:27 | Weblog

真係好想而家即刻知道一個月後的事...
比我偷睇一下啦...好嗎...
コメント
この記事をはてなブックマークに追加