LG for Little Gi

├LoVe iS BlInD┤

08_07_31(晴)...

2008-07-31 11:40:23 | Weblog
7月終於到了最後一日~
コメント (1)

08_07_30(陰)...

2008-07-30 12:29:42 | Weblog
呢個世界太多變態佬
太多陰暗面我望唔到
コメント (1)

08_07_29(熱)...

2008-07-29 13:01:50 | Weblog
終於到左月尾了
天氣咁熱,下個月都唔知點捱...
禽日真係熱到頭痛...
コメント

08_07_25(晴)...

2008-07-25 23:57:36 | Weblog
「我講笑咋,你唔係真係當真架?!」
或者係我太天真或者係我蠢...我好白痴地當左真
コメント (1)

08_07_25...

2008-07-25 00:20:24 | Weblog
或者係我諗到自己太重要了
コメント (1)

08_07_24(晴)...

2008-07-24 12:05:56 | Weblog


コメント

08_07_22(大暑)...

2008-07-22 13:06:00 | Weblog
米高百態↑呢張佢係訓緊


コメント

08_07_20(晴)...

2008-07-21 01:34:26 | Weblog

コメント

08_07_19(晴)...

2008-07-20 00:34:38 | Weblog


コメント

08_07_18(晴)...

2008-07-18 23:27:16 | Weblog
我只不過唔住偷睇左一下
結果係...
コメント (1)

08_07_17(晴)...

2008-07-17 17:32:59 | Weblog
コメント

08_07_16(陰)...

2008-07-16 16:32:47 | Weblog

コメント

08_07_15(晴)...

2008-07-15 12:05:57 | Weblog
今日見到課室內有一本公仔信紙簿,頁頁唔同款,好靚的,
一疊信紙好似一本簿咁逐頁撕出來咁用。

諗番自己細個--
我好鍾意買信紙,寫信比朋友仔,同學仔,甚至老師,
每次入文員鋪,都有好多信紙放係度,我會睇同揀,
d信紙同信封都會放在一個透明袋內,包得整整齊齊,賣大約10蚊度,
可能只係得12張信紙4個信封,
但當時覺得個價錢都好合理,所以我成日買,
而家都仲有好多用剩的放在櫃裡。

今日睇番而家d信紙簿,成三四十張信紙,每版都同款的,可能都只係賣10蚊,
我細個就係咁樣浪費晒自己的零用錢...
而家有一部份的信都仲有保留住,擺在床下底,睇番都幾得意,
可能有一日會覺得阻地方掉晒佢~

而家d文具鋪都無乜信紙賣了,
而家d細路都鍾意用msn同埋email聯絡了~
コメント

08_07_12(雨)...

2008-07-12 15:20:58 | Weblog有10支粉紅玫瑰花、14支黃玫瑰仔、8支紫紅康乃馨仔
只係21蚊
コメント

08_07_10(雨)...

2008-07-10 23:27:05 | Weblog
將心比己
コメント