Bất động sản khang thịnh

Tự hào bất động sản khang thịnh

広告

※このエリアは、60日間投稿が無い場合に表示されます。記事を投稿すると、表示されなくなります。

Thời hạn bảo hành chung cư, căn hộ Madison

2017-04-19 13:12:17 | 日記

Có thể bạn quan tâmNhà chung cư căn hộ Madison được bảo li trong 36 tháng là đúng hay sai?
Theo quy định tại khoản 4 Điều 74 Luật n thì thời hạn bảo hành nhà chung cư không phải ch tháng mà tùy thuộc vào từng loại nhà chung cư. LUM! định thời hạn bảo hành như sau:
1. Không ít hơn sáu mươi (60) tháng đối vrtl chung cư từ chín tầng trở lên;
2. Không ít hơn ba mươi sáu (36) tháng đối V(l chung cư từ bốn đến tám tầng;
3. Không ít hơn hai mươi bốn (24) tháng (1fll nhà chung cư khác.
Phần sở hữu riêng của h hữu căn hộ trong nhà chung cư được ph:» > quy dinh như thế nào?
Theo quy định tại khoản 2 Điều 70 Luật II khoản 5 Điều 4 Quy chế quản lý sử dụng nhà t-lm ban hành kèm theo Quyết định 08 2008 QĐ-li chủ sở hữu căn hộ nhà chung cư có quyền sở hifu đôi với:
it lJhần diện tích bên trong căn hộ, bao gồm cả Illll ban công, lôgia gắn liền với căn hộ đó;
Phần diện tích khác trong nhà chung cư được till nhận là sở hữu riêng theo quy định của pháp luật;
1 llệ thống trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng Inll với căn hộ, phần diện tích thuộc sở hữu riêng.
râu hỏi 118: Phần sở hữu chung trong nhà IIIItỉ *ư được pháp luật quy định như thế nào?
Theo quy định tại khỏa 3 Điều 70 Luật nhà ở; ftjn 6 Diều 4 Quy chế quản lý sử dụng nhà chung HM It.inh kèm theo Quyết định 08 2008 QĐ-BXD thì
II MỚ hữu chung trong nhà chung cư bao gồm:
I l’hần diện tích nhà còn lại của nhà chung cư
ジャンル:
ウェブログ
コメント   この記事についてブログを書く
この記事をはてなブックマークに追加
« Bất động sản Kim Phát: quy... | トップ | Bất động sản Kim Phát:đề ng... »

コメントを投稿

日記」カテゴリの最新記事