琉球沖縄独立国Ryukyu Okinawa independent country(琉球國臨時政府)

刑法61条
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする

Bayer-Monsanto, the largest business merger in history (HispanTV)/拜耳孟山都,最大的公司在歷史的合併(HispanTV)

2017年02月13日 22時18分38秒 | 日記
寛彦(KuanYan)本村安彦
Special note:/特別值得一提:/Особого упоминания:/특기 :/đặc biệt đề cập:/espesyal na banggitin:/تنويه خاص:/mención especial:/กล่าวถึงเป็นพิเศษ:/disebutkan secara khusus:/sebutan khas:/சிறப்பு குறிப்பிடவில்லை:/विशेष उल्लेख:/特記:


Bayer-Monsanto, la fusión empresarial más grande de la historia (HispanTV)/Bayer-Monsanto, the largest business merger in history (HispanTV)/拜耳孟山都,最大的公司在歷史的合併(HispanTV)/Bayer-Монсанто, крупнейшим корпоративным слиянием в истории (HispanTV)/바이엘 - 몬산토, 역사에서 가장 큰 기업 합병 (HispanTV)/Bayer-Monsanto, sáp nhập doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử (HispanTV)/Bayer-Monsanto, ang pinakamalaking corporate pagsama-sama sa kasaysayan (HispanTV)/باير-مونسانتو، أكبر اندماج الشركات في تاريخ (إيسبان تي في)/Bayer-Monsanto, merger perusahaan terbesar dalam sejarah (HispanTV)/Bayer-Monsanto, penggabungan korporat terbesar dalam sejarah (HispanTV)/ไบเออร์-Monsanto, การควบรวมกิจการขององค์กรใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ (HispanTV)/பேயர்-மான்சாண்டோ, வரலாற்றில் மிகப்பெரிய நிறுவனத்தின் இணைப்பு (HispanTV)/बायर-मोनसेन्टो, इतिहास मा सबै भन्दा ठूलो कर्पोरेट विलय (HispanTV)/バイエル・モンサント、歴史の中で最大規模の企業の合併(HispanTV)
http://www.hispantv.com/noticias/opinion/288360/bayer-monsanto-fusion-guerra-vietnam
(Opcional)/(Optional)


Bayer y Monsanto se unieron entre 1954 y 1967 una empresa conjunta (joint venture) llamada Mobay Chemical Corporation, que proveyó al Departamento de Defensa de los Estados Unidos de uno de los químicos fundamentales para la generación del agente naranja utilizado durante la guerra de Vietnam como parte de la Guerra Química. Su droga anticolesterol Lipobay causó la muerte de un centenar de personas en Argentina./Bayer and Monsanto were joined between 1954 and 1967 by a joint venture called the Mobay Chemical Corporation, which provided the United States Department of Defense with one of the key chemicals for the generation of the orange agent used during the Vietnam War Part of the Chemical War. Its anti-cholesterol drug Lipobay caused the death of a hundred people in Argentina./拜耳公司和孟山都1954年和1967年期間加入了一個合資企業(合資)稱為Mobay化學公司,該公司提供的基本化工原料之一,國防部,美國署在越南戰爭中使用橙劑的產生化學戰的一部分。它的抗膽固醇藥物Lipobay在阿根廷喪生百人。/Bayer и Monsanto вступил в период с 1954 по 1967 год совместное предприятие (СП) под названием Mobay Chemical Corporation, которая предоставила Министерство обороны США одного из основных химических веществ для генерации Agent Orange, используемых во время войны во Вьетнаме часть химической войны. Его анти-холестерина препарат Lipobay убили сотни людей в Аргентине./바이엘과 몬산토는 1954 년과 1967 년 사이에 가입 한 베트남 전쟁 당시 사용 된 고엽제의 생성에 대한 기본적인 화학 물질 중 하나의 미국 국방부를 제공 Mobay 화학 회사라는 조인트 벤처 (합작 투자) 화학 전쟁의 일부. 그것의 항 콜레스테롤 약물 Lipobay 아르헨티나 백 명이 사망./Bayer và Monsanto đã gia nhập từ năm 1954 đến 1967 một công ty liên doanh (liên doanh) được gọi là Mobay Tổng công ty hóa chất, trong đó cung cấp Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ của một trong những hóa chất cơ bản cho các thế hệ của chất độc da cam sử dụng trong chiến tranh Việt Nam một phần của chiến tranh hoá học. Của thuốc chống cholesterol Lipobay giết một trăm người ở Argentina./Bayer at Monsanto sumali sa pagitan ng 1954 at 1967 ng isang joint venture (joint venture) na tinatawag na Mobay Chemical Corporation, na ibinigay ng Estados Unidos Department of Defense ng isa sa mga pangunahing mga kemikal para sa henerasyon ng Agent Orange na ginamit sa panahon ng Vietnam War bahagi ng Chemical digma. Its anti-cholesterol drug Lipobay pumatay ng isang daang mga tao sa Argentina./انضم باير وشركة مونسانتو بين عامي 1954 و 1967 وهي مشروع مشترك (مشروع مشترك) تحت مسمى هيئة Mobay الكيميائية، التي وفرت وزارة دفاع الولايات المتحدة واحدة من المواد الكيميائية الأساسية لتوليد العامل البرتقالي تستخدم في حرب فيتنام جزء من الحرب الكيماوية. لأدوية الكوليسترول Lipobay قتلت مئات من الأشخاص في الأرجنتين./Bayer dan Monsanto bergabung antara tahun 1954 dan 1967 perusahaan patungan (joint venture) yang disebut Mobay Chemical Corporation, yang disediakan Amerika Serikat Departemen Pertahanan salah satu bahan kimia dasar untuk generasi Agen Oranye digunakan selama Perang Vietnam bagian dari Warfare Kimia. Anti-kolesterol obat Lipobay menewaskan seratus orang di Argentina./Bayer dan Monsanto menyertai antara 1954 dan 1967 usaha sama (usahasama) dipanggil Mobay Chemical Corporation, yang menyediakan Amerika Syarikat Jabatan Pertahanan salah satu bahan kimia asas bagi penjanaan Agent Orange yang digunakan semasa Perang Vietnam sebahagian daripada Peperangan Kimia. Ubat anti-kolesterol Its Lipobay membunuh seratus orang di Argentina./ไบเออร์และมอนซานโตเข้าร่วมระหว่างปี 1954 และ 1967 เป็น บริษัท ร่วมทุน (บริษัท ร่วมทุน) ที่เรียกว่า Mobay เคมิคอลคอร์ปอเรชั่นซึ่งให้สหรัฐอเมริกากรมกลาโหมของหนึ่งในสารเคมีที่เป็นพื้นฐานในการสร้างตัวแทนส้มที่ใช้ในช่วงสงครามเวียดนาม ส่วนหนึ่งของสงครามเคมี Lipobay ยาเสพติดป้องกันคอเลสเตอรอลฆ่าร้อยคนในอาร์เจนตินา/பேயர் மற்றும் மான்சாண்டோ 1954 மற்றும் 1967 க்கு இடையே சேர்ந்தார் வியட்நாம் போரின் போது பயன்படுத்தப்படும் முகவர் ஆரஞ்சு உருவாக்கத்திற்கு அடிப்படை இரசாயன ஒரு பாதுகாப்பு, அமெரிக்கா திணைக்களம் வழங்கிய ஒரு கூட்டு முயற்சியாக (கூட்டு முயற்சி) Mobay கெமிக்கல் கார்பரேஷன் என்று, இரசாயன போர் பகுதியாக. அதன் எதிர்ப்பு கொழுப்பு மருந்து Lipobay அர்ஜென்டீனா ஒரு நூறு பேர் கொல்லப்பட்டனர்./बायर र मोनसेन्टो 1954 र 1967 को बीच सामेल भियतनाम युद्ध समयमा प्रयोग एजेन्ट ओरेन्ज को पुस्तालाई आधारभूत रसायन को एक को रक्षा को संयुक्त राज्य अमेरिका विभाग प्रदान जो एक संयुक्त उद्यम (संयुक्त उद्यम) Mobay रासायनिक निगम भनिन्छ, रासायनिक लडाइँलाई भाग। यसको विरोधी-कोलेस्ट्रल दबाइ Lipobay अर्जेन्टिनामा एक सय मान्छे मारिए।/バイエルとモンサントは1954年と1967年の間に参加しましたベトナム戦争中に使用されるエージェント・オレンジの生成のための基礎化学品の一つの米国の国防総省を提供モーベイ・ケミカル・コーポレーションと呼ばれるジョイントベンチャー(合弁会社)、化学兵器の一部。その抗コレステロール薬リポバイアルゼンチン百人が死亡しました。(Opcional)/(Optional)


En consecuencia, cada vez más plantas silvestres se adaptan a esos productos y los agricultores tienen que utilizar cada vez más agroquímicos, con efectos devastadores sobre la biodiversidad”, añadió la CBG.

También denunció que no es la primera vez que Bayer y Monsanto se unen. Entre 1954 y 1967 conformaron una empresa conjunta (joint venture) llamada Mobay Chemical Corporation. Mobay proveyó al Departamento de Defensa de los Estados Unidos de uno de los químicos fundamentales para la generación del agente naranja utilizado durante la guerra de Vietnam como parte de la Guerra Química./As a result, more and more wild plants adapt to these products and farmers have to increasingly use agrochemicals, with devastating effects on biodiversity, "added the CBG.

He also denounced that it is not the first time that Bayer and Monsanto have joined. Between 1954 and 1967 they formed a joint venture called Mobay Chemical Corporation. Mobay provided the United States Department of Defense with one of the key chemicals for the generation of the orange agent used during the Vietnam War as part of the Chemical War./因此,越來越多的野生植物適應這些產品和農民不得不使用農藥越來越多,對生物多樣性造成破壞性影響,補充說:“CBG。

他還聲稱,這不是第一次,拜耳公司和孟山都滿足。1954年至1967年,他們成立了合資公司(合資)稱為Mobay化學公司。Mobay公司提供的基本化工原料之一,國防部,美國署在越南戰爭期間作為化學戰的一部分,橙劑的產生。/Следовательно, все больше и больше диких растений приспосабливаться к этим продуктам и фермеры вынуждены использовать все более агрохимикатами, разрушительное воздействие на биоразнообразие ", добавил CBG.

Он также утверждал, что это не первый раз, когда Bayer и Monsanto встречаются. В период между 1954 и 1967 годах они создали совместное предприятие (СП) под названием Mobay Chemical Corporation. Mobay предоставил Государственный департамент Соединенных обороны одного из основных химических веществ для генерации Agent Orange, используемой во время войны во Вьетнаме как часть химической войны./따라서, 더 많은 야생 식물 이러한 제품에 적응하고 농민들이 생물 다양성에 파괴적인 영향으로 점점 사용 농약해야한다 "고 CBG을 추가했습니다.

그는 또한 처음 바이엘 몬산토 맞지 것을 주장했다. 1954 1967 년 사이에 그들은 Mobay 화학 회사라는 합작 회사 (조인트 벤처) 형성. Mobay은 화학 전쟁의 일환으로 베트남 전쟁 당시 사용 된 고엽제의 생성에 대한 기본적인 화학 물질 중 하나의 미국 국방부를 제공했다./Do đó, ngày càng có nhiều thực vật hoang dã thích ứng với những sản phẩm và nông dân phải sử dụng ngày càng hóa chất nông nghiệp, hậu quả to lớn về đa dạng sinh học, "thêm CBG.

Ông cũng tuyên bố rằng nó không phải là lần đầu tiên mà Bayer và Monsanto gặp nhau. Giữa năm 1954 và 1967 họ thành lập một liên doanh (liên doanh) được gọi là Mobay Chemical Corporation. Mobay cung cấp Hoa Kỳ Bộ Quốc phòng của một trong những hóa chất cơ bản cho các thế hệ của chất độc da cam sử dụng trong chiến tranh Việt Nam như một phần của chiến tranh hoá học./Bilang resulta, mas at mas maraming mga ligaw na halaman na umangkop sa mga produktong ito at magsasaka na kailangang gumamit ng increasingly Agrochemical, na may nagwawasak epekto sa biodiversity, "dagdag ng CBG.

Siya rin ang inaangkin na ito ay hindi ang unang pagkakataon na Bayer at Monsanto meet. Sa pagitan ng 1954 at 1967 sila nabuo ang isang joint venture (joint venture) na tinatawag na Mobay Chemical Corporation. Mobay ibinigay ng Estados Unidos Department of Defense ng isa sa mga pangunahing mga kemikal para sa henerasyon ng Agent Orange na ginamit sa panahon ng Vietnam War bilang bahagi ng Chemical digma./"، واضاف CBG بالتالي، المزيد والمزيد من النباتات البرية على التكيف مع هذه المنتجات والمزارعين يضطرون إلى استخدام متزايد الكيماويات الزراعية، مع آثار مدمرة على التنوع البيولوجي.

وادعى أيضا أنه ليست المرة الأولى التي باير وشركة مونسانتو الوفاء. بين عامي 1954 و 1967 التي شكلت مشروع مشترك (مشروع مشترك) تحت مسمى هيئة Mobay الكيميائية. قدمت Mobay وزارة دفاع الولايات المتحدة واحدة من المواد الكيميائية الأساسية لتوليد العامل البرتقالي تستخدم في حرب فيتنام كجزء من الحرب الكيماوية./Akibatnya, semakin banyak tanaman liar beradaptasi dengan produk ini dan petani harus menggunakan semakin Agrokimia, dengan efek buruk terhadap keanekaragaman hayati, "tambah CBG.

Ia juga mengklaim bahwa itu bukan pertama kalinya bahwa Bayer dan Monsanto bertemu. Antara tahun 1954 dan 1967 mereka membentuk perusahaan patungan (joint venture) yang disebut Mobay Chemical Corporation. Mobay disediakan Departemen Pertahanan Amerika Serikat salah satu bahan kimia dasar untuk generasi Agen Oranye digunakan selama Perang Vietnam sebagai bagian dari Warfare Kimia./Oleh itu, semakin banyak tumbuhan liar menyesuaikan diri dengan produk-produk ini dan petani perlu menggunakan semakin agrokimia, dengan kesan yang amat buruk kepada biodiversiti, "kata CBG.

Beliau juga mendakwa bahawa ia bukan kali pertama yang Bayer dan Monsanto bertemu. Antara tahun 1954 dan 1967 mereka membentuk usaha sama (usahasama) dipanggil Mobay Chemical Corporation. Mobay disediakan Amerika Syarikat Jabatan Pertahanan salah satu bahan kimia asas bagi penjanaan Agent Orange yang digunakan semasa Perang Vietnam sebagai sebahagian daripada Peperangan Kimia./ดังนั้นมากขึ้นและพืชป่าที่ปรับให้เข้ากับผลิตภัณฑ์เหล่านี้และเกษตรกรมีการใช้สารเคมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อความหลากหลายทางชีวภาพ "เพิ่ม CBG

นอกจากนี้เขายังอ้างว่ามันไม่ได้เป็นครั้งแรกที่ไบเออร์และพบมอนซานโต ระหว่างปี 1954 และ 1967 พวกเขากลายเป็น บริษัท ร่วมทุน (บริษัท ร่วมทุน) ที่เรียกว่า Mobay เคมิคอลคอร์ปอเรชั่น Mobay ให้สหรัฐอเมริกากรมกลาโหมของหนึ่งในสารเคมีที่เป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างตัวแทนส้มที่ใช้ในช่วงสงครามเวียดนามเป็นส่วนหนึ่งของสงครามเคมี/இதன் விளைவாக, இன்னும் காட்டு தாவரங்கள் இந்த பொருட்கள் ஏற்ப மற்றும் விவசாயிகள் பல்லுயிர் பேரழிவு தரும் விளைவுகளை, பெருகிய முறையில் பயன்படுத்த விவசாய இரசாயனப் வேண்டும், "CBG சேர்க்கப்பட்டது.

அவர் முதல் முறையாக என்று பேயர் மற்றும் மான்சாண்டோ சந்திக்க முடியாது என்று கூறினார். 1954 மற்றும் 1967 ஆம் ஆண்டுகளுக்கிடையில் அவர்கள் ஒரு கூட்டு முயற்சியாக (கூட்டு முயற்சி) Mobay கெமிக்கல் கார்பரேஷன் என்று உருவாக்கப்பட்டது. Mobay இரசாயன போர் பகுதியாக வியட்நாம் போரின் போது பயன்படுத்தப்படும் முகவர் ஆரஞ்சு உருவாக்கத்திற்கு அடிப்படை இரசாயன ஒரு பாதுகாப்பு, அமெரிக்கா திணைக்களம் வழங்கியுள்ளது./फलस्वरूप, बढी जंगली बोट यी उत्पादनहरु अनुकूल र किसान जैविक विविधता मा विनाशकारी प्रभाव संग, झन् प्रयोग गर्न कृषि रसायन छ, "यो सीबीजी थपियो।

उहाँले पनि यो पहिलो पटक भनेर बायर र मोनसेन्टो भेला छैन भनेर दावी। 1954 र 1967 को बीच तिनीहरूले एक संयुक्त उद्यम (संयुक्त उद्यम) Mobay रासायनिक निगम भनिन्छ गठन। Mobay रासायनिक लडाइँलाई भागको रूपमा भियतनाम युद्ध को समयमा प्रयोग एजेन्ट ओरेन्ज को पुस्तालाई आधारभूत रसायन को एक को रक्षा को संयुक्त राज्य अमेरिका विभाग प्रदान।/その結果、より多くの野生植物は、これらの製品や農家への適応ますます生物多様性への壊滅的な影響で、農薬を使用する必要があり、「CBGが追加されました。

彼はまた、それが初めてバイエルとモンサント大会ではないと主張しました。1954年と1967年の間、彼らはモベイ・ケミカル・コーポレーションと呼ばれる合弁会社(ジョイントベンチャー)を形成しました。モベイは、化学兵器の一部として、ベトナム戦争中に使用されるエージェント・オレンジの世代のための基礎化学品の一つの米国の国防総省を提供します。


(Opcional)/(Optional)

>>Queridos amigos y amigas:

>>¡Esto es urgente! Trump está listo para dar su bendición a la fusión entre los gigantes agroquímicos Monsanto y Bayer y así crear un monstruo de la industria agraria de 100 mil millones de dólares diseñado para dominar el sistema alimentario del planeta.

>>No solo es un mal negocio dejar que una compañía crezca tanto, sino que va contra la ley. Pero dos pequeños organismos reguladores de EE.UU. y Europa pueden frenar el acuerdo. El problema es que están siendo machacados por el cabildeo de dos de las empresas más poderosas del mundo y por un presidente empeñado en que el acuerdo sea un éxito.

>>Solo un movimiento masivo como el nuestro puede contrarrestar este ataque.

>>El año pasado derrotamos a Monsanto exactamente de la misma forma dos veces pero, en esta ocasión, necesitamos un apoyo sin precedentes para demostrar a los organismos reguladores que gente de todo el mundo quiere que frenen este mega plan respaldado por el presidente Trump. Suma tu nombre:

>>Haz clic para detener esta unión monstruosa salida del infierno

>>Monsanto y Bayer combinados dominarían cultivos y pesticidas a nivel mundial, ¡y controlarían nuestro sistema alimentario! Además, estas son las compañías que han envenenado a poblaciones de abejas, alimentos, el agua de los ríos y que han creado semillas que mueren después de una generación para que los pequeños agricultores sigan siendo clientes fieles y estando hasta el cuello de deudas.

>>Bayer y Monsanto se reunieron con Trump antes de que tomara posesión y, después, este hizo pública una declaración otorgándose el mérito de gran parte de este mega plan de fusión. Afortunadamente, la comisaria de Competencia de la Unión Europea aún tiene el poder de bloquear este acuerdo y el jefe antimonopolio de EE.UU. puede presentar una demanda si decide que esta operación va contra el interés público.

>>Ambos reguladores están sometidos a una gran presión para aprobar el acuerdo, pero ya hemos frustrado este tipo de contratos antes. Vamos a crear un llamamiento tan fuerte que obligue a estos defensores públicos a actuar para proteger el bien común:

>>Haz clic para detener esta unión monstruosa salida del infierno>>Ya hemos impedido la renovación de la licencia del producto más importante de Monsanto, el glifosato, y hemos contribuido a la prohibición de uno de los pesticidas mata-abejas de Bayer en Europa. Demostrémosles que, aunque intenten asociarse, vamos a alzarnos y a luchar juntos por nuestra salud, alimentos, cultivos, y por nuestro planeta.

>>Con determinación,
>>Pascal, Nick, Dalia, Alice, Bert, Danny y todo el equipo de Avaaz

>>MÁS INFORMACIÓN:
>>Bayer y Monsanto se reúnen con Trump y anuncian millonaria inversión en EE.UU. (Veo Verde)
https://www.veoverde.com/2017/01/bayer-y-monsanto-se-reunen-con-trump-y-anuncian-millonaria-inversion-en-estados-unidos/>>Bayer hace otro regalo de bienvenida a Trump e invertirá 8000 millones de dólares en Estados Unidos (ABC)
http://www.abc.es/economia/abci-bayer-hace-otro-regalo-bienvenida-trump-invertira-8000-millones-dolares-estados-unidos-201701172130_noticia.html

>>Bayer-Monsanto, la fusión empresarial más grande de la historia (HispanTV)
http://www.hispantv.com/noticias/opinion/288360/bayer-monsanto-fusion-guerra-vietnam
ジャンル:
ウェブログ
コメント   この記事についてブログを書く
この記事をはてなブックマークに追加
« 3-3、立即釣魚島(釣魚台=... | トップ | 從內存的公民也泯到這麼重要... »
最近の画像もっと見る

コメントを投稿

日記」カテゴリの最新記事

トラックバック

この記事のトラックバック  Ping-URL
  • 30日以上前の記事に対するトラックバックは受け取らないよう設定されております。
  • 送信元の記事内容が半角英数のみのトラックバックは受け取らないよう設定されております。
  • このブログへのリンクがない記事からのトラックバックは受け取らないよう設定されております。
  • ※ブログ管理者のみ、編集画面で設定の変更が可能です。