Bất động sản khang thịnh

Tự hào bất động sản khang thịnh

Bất động sản Kim Phát: quy định về cho thuê đất

2017-04-23 13:54:15 | 日記

Có thể bạn quan tâm- Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính quyết định theo dề nghị của Bộ trưởng, Thủ trường quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươn
1. Nhà nước cho thuê đất, bất động sản Kim Phát thu tiền thuê I hoặc thu tiền thuê một lần cho cả thời gian thuc các trường hợp sau đây:
- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, to 0 cá nhân nước ngoài thuê đất để thực hiện dự .111 tư sản xuât nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi sản, làm muôi; làm mặt bằng xây dựng cơ kinh doanh; xây dựng công trình công cộn^ có đích kinh doanh; xây dựng kết cấu hạ tầng đé ch nhượng hoặc cho thuê; hoạt động khoáng sản, Hiin vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; xây dựng nhà hoặc cho thuê.
Việc đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoăr cho trong trường hợp này phải trả tiền thuê đất himg đối với dự án xây dựng nhà ở để cho thuê ph tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê drtl án xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê; khi h ở, nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước số tiền giữa tiền sử dụng đất và tiền thuê đất đã tní ti đất do Úy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại I lirt nộp tiền chênh lệch như sau:
+ Đối với nhà biệt thự thì nộp trong tliởl li tháng kể từ ngày ký hợp đồng bán nhà.
+ Đối với nhà chung cư thì số tiền lộ
chậm nhất là tại thời điểm kết thúc dự án.
- TỔ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức phi chính phủ thuê đất để xây dựng trụ sỏ làm việc cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện khác của nước ngoài có chức năng ngoại lược Chính phủ Việt Nam thừa nhận; cơ quan đại in của tổ chức thuộc Liên hợp quốc, cơ quan hoặc tổ tĩc liên chính phủ, cơ quan đại diện của tổ chức liên phủ, cơ quan hoặc tổ chức phi chính phủ; đai diện tố chức phi chính phủ.
- Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân; người Việt định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài mặt nước, mặt biển không thuộc các nhóm đất quy j tại Điều 13 Luật đất đai 2003 để thực hiện dự án bao gồm cả doanh nghiệp liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài, bên Việt Nam trong hợp đồng hợp tác được Nhà nước cho thuê mặt nước, mặt biển hiện dự án đầu tư.
Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử, không thu tiền thuê đất nhưng có sử dụng một liện tích đất vào mục đích sản xuất kinh doanh
cóng trình công cộng có mục đích kinh doanh mà lựa chọn hình thức nộp tiền sử dụng đất thì phải thuê đất.
► Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ
định theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ l Kang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch úy ban các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
ジャンル:
ウェブログ
コメント   この記事についてブログを書く
この記事をはてなブックマークに追加
« Điều kiện hoạt động của bất... | トップ | Dự án Harbor City »

コメントを投稿

日記」カテゴリの最新記事

トラックバック

この記事のトラックバック  Ping-URL
  • 30日以上前の記事に対するトラックバックは受け取らないよう設定されております。
  • 送信元の記事内容が半角英数のみのトラックバックは受け取らないよう設定されております。
  • このブログへのリンクがない記事からのトラックバックは受け取らないよう設定されております。
  • ※ブログ管理者のみ、編集画面で設定の変更が可能です。